Verkeer

Voorkom parkeerongevallen

Parkeerplaatsen kunnen broedhaarden zijn voor verkeersongevallen. Zijn er weinig toepassingen aangebracht als verkeersdrempels, zebrapaden en stootbanden, dan heeft de automobilist vaak te veel vrijspel om op eigen tempo weg te rijden. Vooral jongere, mannelijke automobilisten willen nogal eens met een…
Read more

Verkeersregelaars: altijd inzetbaar

Denkt men aan verkeersregelaars, dan denkt men aan wegwerkzaamheden waarbij in bepaalde gevallen verkeersregelaars het verkeer ter plekke verwijst naar acute omleidingen. Toch worden verkeersregelaars in heel wat meer situaties ingezet om hun professionele rol te vervullen. Yellow Traffic De…
Read more