Met de caravan op reis

Met de caravan op reis .. we kunnen vaak niet wachten! Zodra de caravan weer “van stal” wordt gehaald, wordt deze eerst geïnspecteerd. Juist dan kan het ons juist dan opvallen dat de (oudere) caravan op bepaalde plaatsen sleets is geworden. Het logo van de fabrikant is bijvoorbeeld verweerd. Wilt u de caravan weer als nieuw laten blinken, dan besteld u online caravan stickers met logo. Op de site Stickermaster.nl zijn alle logo’s van voorkomende caravanfabrikanten gewoon verkrijgbaar. Zo komt uw caravan weer goed voor de dag.

Caravan Handboek

Ervaren caravan-bezitters weten dat het reizen per caravan aan nogal wat eisen moet voldoen. Een te zwaar beladen caravan, waarvan de banden ook nog eens in slechte conditie verkeren, is één van de allerergste doodzonde’s. Controleer altijd uw caravan, lees hiervoor alle insidersinformatie binnen het Caravanhandboek.

Geneugten

Waaraan herkennen we de échte caravan reiziger? Aan een indrukwekkend aantal landenstickers op de caravan! Nostalgie uit de oude doos! De bezochte landen worden gegroepeerd geplaatst op de achter- of zijkant van de caravan. Hoe meer stickers, des te groter de lol en aanspreekpunten voor andere caravanbezitters – want iedereen vindt het immers leuk om vakantieverhalen uit te wisselen.