Voorkom parkeerongevallen

Parkeerplaatsen kunnen broedhaarden zijn voor verkeersongevallen. Zijn er weinig toepassingen aangebracht als verkeersdrempels, zebrapaden en stootbanden, dan heeft de automobilist vaak te veel vrijspel om op eigen tempo weg te rijden. Vooral jongere, mannelijke automobilisten willen nogal eens met een te harde vaart over een parkeerplaats rijden, met alle gevolgen van dien. Juist door beschermende elementen in te brengen op en rondom de parkeerplaats, wordt voorkomen dat er met een te hoge snelheid gereden kan worden. Krappe parkeerplekken zijn automobilisten tevens een doorn in het oog. Logisch; je kunt de deur van je wagen nauwelijks openen, zonder de auto naast je te raken. Heb je dan jonge kinderen bij je die hun deur ‘opengooien’, dan is een beschadiging aan de auto naast je haast niet te voorkomen. Veiligheid en bredere parkeerplaatsen maken het verschil.

Veiligheid creëren

Veel bedrijven bezitten een eigen parking, van minimaal 5 parkeerplaatsen tot een grotere parkeerplaats. Zorg voor voldoende veiligheid op uw parkeerplaats door ten eerste stootbanden aan te brengen. Deze afgeronde betonnen plakkaten zijn in diverse maten en kleuren (zoals opvallend geel) verkrijgbaar. Baken hiermee de parkeer plaats zijwaarts af en aan de achterzijdes. Men kan dan niet verder doorrijden. Bij zebrapaden zou men kunnen denken aan betonnen paaltjes als Amsterdammertjes. Nog voordat men de weg oploopt, staat er een Amsterdammertje als veiligheidspunt.

Verkeersdrempels moeten nooit te hoog zijn, vooral niet indien men zojuist de wagen heeft volgeladen met aangekochte spullen. Zorg op parkeerplaatsen voor lage drempels.